1. Doç.Dr. Davut AYDIN (Müdür)

2. Prof.Dr. Hacı Ömer BEYDOĞAN (Üye) 

3. Doç.Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT (Üye)

4. Dr.Öğr Üyesi Ertuğrul TALU (Üye)

5. Dr.Öğr. Üyesi Önder BALTACI (Üye)

Olusturulma Tarihi:2017-02-21 10:49:28
Guncelleme Tarihi: 2020-09-25 13:13:52