Müdür:

Doç.Dr. Davut AYDIN

 

       Yönetim Kurulu:

1. Doç.Dr. Davut AYDIN (Müdür)

2. Prof.Dr. Hacı Ömer BEYDOĞAN (Üye)

3. Doç.Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT (Üye)

4. Dr.Öğr Üyesi Ertuğrul TALU (Üye)

5. Dr.Öğr. Üyesi Önder BALTACI (Üye)

6. Arş.Gör. Semra OMAK (Üye)

Olusturulma Tarihi:2014-10-15 12:08:40
Guncelleme Tarihi: 2020-12-09 11:01:34