AHİPDRMER, koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin birincil ve ikincil önleme düzeylerine göre yapılandırılmıştır.

AHİPDRMER, yetişkinlik dönemindeki öğrencilerimizin gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarını temel alarak; kişisel-sosyal gelişim, eğitsel gelişim, kariyer gelişimi alanlarında yeterlikler kazandırmayı amaçlar.

AHİPDRMER, alanımızın etik ilke ve tekniklerini temel alarak; üniversitemizde tüm öğrencilerimize profesyonel psikolojik danışmanlık hizmeti sunar.

AHİPDRMER insancıl bir yaklaşımla ve demokratik tavır sergileyerek; bireysel farklılıklara saygılı, gönüllülük ve gizlilik ilkesi ile hizmet sunar.

AHİPDRMER ekip odaklı bir anlayışla; profesyonel psikolojik danışmanlarımız ve süpervizörlük verdiğimiz akran danışmanları, RPD lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile hizmet sunar.

AHİPDRMER, AR-GE temelli ve sistematik olarak yapılan planlama, tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamaları ile sürekli güncellenir.

AHİPDRMER, somut ve kanıtlanabilir yeterliklere ve hesap verebilirlik anlayışına göre tasarlanır.

AHİPDRMER, üniversitemizin eğitim misyonunun bütünleyici bir parçasıdır.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİPDRMER MÜDÜRÜ

Doç.Dr. (Psikolojik Danışman) Davut AYDIN

Olusturulma Tarihi:2017-02-21 11:57:18
Guncelleme Tarihi: 2020-07-22 06:21:10