AHİPDRMER insan, toplum ve Dünya’ya ( tüm yaratılmışlara ) duyarlı, içinde bulunduğu çağda mesleğinin yeniliklerini kavramış, insancıl yaşam felsefesini benimsemiş; kendi potansiyellerini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, psikolojik iyilik halini güçlendirme ve koruma yollarını bilen; öz kültürüne sahip çıkarak farklı kültürlere saygı duyan bir anlayışa sahip, inisiyatif ve sorumluluk alan girişimci; ülkemizin gereksinim duyduğu insan kaynaklarını yetiştirecek Rehberlik ve Psikolojik Danışman adaylarını yetiştirilmesine destek olmaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHİ-PDRMER), İİBF Müdürlüklükler Katı , Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR

2020 © Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (AHİPDRMER)

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİPDRMER MÜDÜRÜ

Doç.Dr. (Psikolojik Danışman) Davut AYDIN

Olusturulma Tarihi:2014-10-15 12:02:22
Guncelleme Tarihi: 2020-07-22 06:22:23