AHİPDRMER, üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin yaşam kariyer gelişimlerini destekleyecek; şimdi ve gelecekteki yaşam rol, olay ve alanlarına hazırlayan profesyonel psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. AHİPDRMER, alanımızın etik ilke ve tekniklerini temel alarak; kapsamlı PDR müdahaleleri (bireysel ve grupla psikolojik danışma, psiko-eğitim, sınıf rehberliği, konsültasyon, koordinasyon ve akran danışmanlığı) ile öğrencilerimizin gelişimini desteklemek için planlı ve programlı tarzda çalışma benimser. AHİPDRMER gelişimsel ve önleyici PDR yaklaşımı, ekip odaklı (öğretim elemanları ve akran danışmanları) anlayışı ile hizmet sunmak üzere yapılandırılmıştır.

Eğitim 4.0’nın psikolojik danışman adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen üniversitemizde, temel misyonumuz yaşam becerileri gelişmiş bireyleri topluma kazandırmaktır. AHİPDRMER yetişkinlik dönemindeki öğrencilerimizin gelişim görevleri, ihtiyaç ve talepleri ile aşağıda belirtilen mevzuatlara dayanmaktadır:

-Ruh Sağlığı Yasası

-21.yy becerileri ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

-MEB 2017 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

-Ulusal Meslek Standardı Okul Psikolojik Danışmanı Seviye-7

-AYDEP Kalite çalışmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İİBF Müdürlüklükler Katı , Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR

2020 © Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (AHİPDRMER)

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİPDRMER MÜDÜRÜ

Doç.Dr. (Psikolojik Danışman) Davut AYDIN

Olusturulma Tarihi:2014-10-15 12:01:58
Guncelleme Tarihi: 2020-07-22 06:22:42