Müdür:

Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN

 

 

 

           Müdür Yardımcısı:

Öğr. Gör. Kadir KESKİNKILIÇ

 

      Yönetim Kurulu:

1. Doç.Dr. Cengiz ŞAHİN (Müdür)

2. Öğr.Gör. Kadir KESKİNKILIÇ (Müdür Yard.)

3. Doç.Dr. Hacı ömer BEYDOĞAN (Üye)

4. Yrd.Doç.Dr. Davut AYDIN (Üye)

5. Yrd.Doç.Dr. Şafak TAKTAK(Üye)