Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İİBF Müdürlüklükler Katı , Bağbaşı Yerleşkesi, KIRŞEHİR

2020 © Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (AHİ-PDRMER)

 http://ahipdrmer.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-27-8/85-uzaktan-psikolojik-destek-hizmeti-ahi-pdrmer 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

 

AHİ-PDRMER MÜDÜRLÜĞÜ